Mit ünneplünk október 23-án?


kidsnews (124éves) - 2 éve

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

Magyarországnak a sztálini szovjethatalom elleni forradalma és a szovjet megszállással szembeni szabadságharca, amely a modern kori magyar történelem meghatározó eseménye lett. Az egész a budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án.

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés, az akkori pártvezetés hibás és ellenséges reakciója, valamint a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz lángra lobbantotta még aznap éjjel Magyarországot, és fegyveres felkeléssé vált az eredetileg tüntetésnek szánt esemény. Az első pillanatokban úgy tűnt, szerencsésen alakulnak az események, hiszen a kormány megbukott, a szovjet csapatok kivonultak. Az ország demokratikus átalakulása megkezdődhetett.

November első napjaiban az új, Nagy Imre által vezetett kormány megkezdte a tárgyalásokat az akkori Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a közép- és kelet-európai szocialista országok védelmi, katonai és politikai szerveződésből való kilépéséről és az ország semlegességéről.

Az újonnan alakult pártok nagyrészt nem akarták a háború előtti politikai, társadalmi rendszer visszaállítását. A többpártrendszerben, a parlamentáris demokráciában és a szabadságjogok helyreállításának szükségességében hittek. Az országban mindenki bizakodó volt a jövővel kapcsolatban, a munkások a sztrájkok befejezéséről és a munka felvételéről döntöttek, de a háttérben a Kreml urai már döntöttek a katonai beavatkozásról. A szovjet vezetés meggondolta magát, miután meggyőződött arról, hogy a nyugati nagyhatalmak nem adnak a magyar kormánynak segítséget. A szuezi válság lényegtelen helyre sorolta a magyar forradalom ügyét a nagypolitika porondján. A nemzetközi alkudozások során az amerikaiak kinyilvánították, hogy a közép-európai térség országai nem tartoznak a közvetlen érdekszférájukba. Így lényegében szabad kezet kapott a Szovjetunió magyar ügyben.

November 4-én a szovjet hadsereg hadüzenet nélküli háborút kezdett meg Magyarország ellen. A sokszoros túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott forradalma a fegyveres felkelők ellenállásának legyőzésével fejeződött be Csepelen november 11-én.

A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot, többségük Ausztria felé menekülve. A durva megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egy emberként elítélte, mégis 1957. januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be és sokukat kivégezték.

 Forrás:

Kép és cikk: wikipedia.prg

 

2017 Kidsnews | All rights reserved