December 19 – A náci hatalom megfosztja állampolgárságától és doktori címétől Thomas Mann Nobel-díjas írót.


kidsnews (124éves) - 2 éve

„Úgy vélem, Isten nem azért teremtett bennünket, nem azért adta nekünk az életet, hogy lemondjunk róla, és engedjük teljesen föloldódni egy másik életben, legyen bár az a legdrágább és legmagasztosabb. Éljük a magunk életét – nem önző módon, és nem úgy, hogy másokat csak ahhoz való eszköznek tekintünk, de nem is önzetlenül, hanem önállóan és saját meggondolásunkból eredően, a mások és magunk iránti kötelességeink okos egyeztetésével.”

Thomas Mann német elbeszélő, Nobel-díjas író. Az 1901-ben publikált A Buddenbrook-háznak című nagy sikerű műve után már csak íróként tevékenykedett. 1933-ban a náci hatalomátvétel után néhány nappal elutazó Mann még abban a hitben indult el, hogy hazatér, de a náci vezetés olyan nagyságú rádió és sajtó hadjáratott indított ellene nyílt háború és nácizmus ellenesége miatt, hogy megváltoztatta döntést és nem tért vissza Németországba. Svájcban telepedett le.Forrás:

wikipedia.org

2017 Kidsnews | All rights reserved