június 25 – Jugoszlávia szétesésének első koporsószege.


kidsnews (124éves) - 10 hónapja

27 évvel ezelőtt, 1991. június 25.-én Szlovénia és Horvátország kikiáltotta függetlenségét, ezzel megindítva a szocialista Jugoszlávia szétesését. Az ország történelme az első világháború után létrejövő Szerb-Horvát-Szlovén Királysággal kezdődik, amely 1929-ben kapta a Jugoszlávia elnevezést. Már a kezdetektől komoly nemzetiségi ellentétekkel terhelt, amelyet csak a második világháború idejére sikerült valamelyest feledtetni, amikor egy partizán vezetőnek, Joszip Broz Titónak sikerül egységbe szervezni a délszláv nemzetiségeket.

Az 1945 novemberében kikiáltott Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot hat tagállam alkotta Szlovénia, Horvátország, Macedóni, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Szerbia. A szocialista blokkban Jugoszláviának szerencsés helyzete volt mert a Szovjetunió nem gyakorolt erős befolyást rá, így sikerült egy úgynevezett önigazgató szocialista rendszert kiépíteni az országban és ez viszonylagos jobblétet eredményezett a lakosságnak.

Mivel azonban a 80-as évek szocialista blokkjában zajló változás szele Jugoszláviát is érintette Tito halála után a „puhulás”, a tagállamoknak adott szinte korlátlan politikai autonómia, valamint az egyre fokozódó nacionalizmus 1988-ra már komoly ellentéteket szült az ország területén.

A Jugoszláviát irányító 8 tagú elnökség élén állandóan cserélődtek a politikusok és a tagállamok egyre inkább saját érdeküket helyezték előtérbe. Az ellentétek először Horvátországban majd Bosznia-Hercegovinában fajultak háborús konfliktussá.

 

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és az instagram-on! Elérsz minket a  Twitter-en és most már a youtube-on is.

 

Forrás:

mult-kor

2017 Kidsnews | All rights reserved