Tudományokban elsők a nők között


Zivatar kisasszony (22éves) - 4 éve

Noha még manapság is gondban vannak néha a nők a nemi egyenlőtlenség miatt, régen sokkal nehezebb dolguk lehetett. A férfiak szinte minden kultúrában a szebbik nem fölött álltak, s sokszor nem volt lehetősége a hölgyeknek nemhogy tanulni, de ötleteikre sem hallgathattak. Mégis, az igazi koponyák így is megtalálták az útjukat, hogy beírják magukat a történelemben. Íme, öt nő, akik a férfiak között sem hagyták elnyomni elméjüket és első nők lehettek a szakterületükben!

Alexandriai Hüpatia (355 – 415)

Az ókor mindenkinek ismerős, iskolás tananyagaink jelentős részét kiteszi és az is megtanulja, aki nem akarja. Unásig hallgattuk már a történeteket a kimagasló egyéniségekről, a hellén és egyiptomi kultúráról, a kereszténységről. Ám Hüpatia neve bizonyára egyszer sem merült fel, pedig létezése nem mellékelhető, sőt a modern korban több helyen emlékeznek meg róla.
De mitől volt ő olyan különleges? Miután Athénban filozófiát tanult, visszatért Alexandriába, ahol tanított és előadásokat tartott. Több antik műhez írt magyarázatot, amik matematikáról és csillagászatról szóltak. Az újplatóni és arisztotelészi filozófiát tanulmányozta és próbálta összhangba hozni őket. Fáradozásai nem voltak hiábavalóak, a platonikus iskola tanára lett, sőt nem sokkal később a vezetője is! Érdemei közé sorolható még, hogy az első matematikusnőként tartják számon, sőt az asztrolábium és a hidrométer feltalálását is neki tulajdonítják.
Később hiába ismerkedett meg a keresztény tanokkal, hű maradt a hellenizmushoz. A politikai életben, sőt neves keresztények között is voltak csodálói, ám Kürillosz püspök nem volt ilyen nyitott Hüpátia felé. Eretnekséggel vádolták meg a matematikusnőt, majd a felhergelt nép kegyetlenül meggyilkolta őt.

Alessandra Giliani (1307 – 1326)

Alessandra élete rövid volt, mégis ez alatt a 19 év alatt volt mit felmutatnia. Munkásságából nem maradt fenn sok minden, hiszen páran úgy tartják, hogy csak Alessandro Machiavelli egy képzeletbeli karaktere volt. Sokkal valószínűbb viszont, hogy a középkori vallási és társadalmi normákkal szembemenő, tanulni vágyó lányt nem nézték jó szemmel és ezért próbálták eltörölni a létezését és érdemeit. Titulusa szerint a világszerte elismert Mondino de’Luzzi asszisztense volt és remekelt a testek előkészítésében boncolásra. Ma már úgy ünnepeljük őt, mint az első nőt, aki anatómus volt. Saját munkássága a véráramlás és erek tanulmányozásában merült ki. Kifejlesztett egy eljárást, amiben lecsapolta az élettelen test vérét, majd fokozatosan megszilárduló festéket töltött a helyére. Így sikerült részletesebben tanulmányoznia a keringési rendszert. Sajnos a legtöbb tudományos elérését elpusztították. Rövid élete nem maradt honorálatlan, Mondino egy másik asszisztense, vélhetőleg Alessandra jegyese dísztáblát állíttatott a fiatal anatómus tiszteletére.

Émilie du Châtelet (1706 – 1749)

Émilie neve nem véletlenül merült feledésbe a halála után eltelt majdnem 3 évszázad alatt. Most ha őt említik, leginkább a híres Voltaire szeretőjeként találni rá. Ám még ez a leírás sem áll olyan közel a valósághoz.
Már kisgyerekként feltűnő volt éles esze, élénk érdeklődése a csillagászat és matematika iránt. Nem mellesleg a tehetős családja által jó oktatást kapott, 12 éves korára folyékonyan beszélt és írt más nyelveken. Mivel kevés pénzt kapott új könyvek vásárlására, ezért tudását szerencsejátékokban használta ki és a nyereményét könyvtára bővítésére költötte. A társadalmi normák viszont házasságot írtak elő neki és utódok biztosítását. Miután kötelességét letudta visszatért a fizikához és matematikához. Tudományos eredményeit publikálta, s nem mellesleg fordításokkal is foglalkozott. Még egy a Francia Tudományos Akadémia által hirdetett versenyben is részt vett, noha nem nyert, tanulmányait közölte az akadémia. Így lett az első a nők között, akinek művét francia tudományos kiadványban közölték. Több tanulmánya és műve látott napvilágot, ám talán a legnagyobb szabású munkája a Fizika alapjai, amiben a legmodernebb természetfizika tanait foglalja össze és kommentálja.
A férjétől hamar eltávolodott, s három közös gyermekük megszületése után keveredett közelebbi szerelmi viszonyba Voltaire-rel. Kisebb-nagyobb megszakításokkal éltek együtt nyitott kapcsolatban Émilie haláláig. Többször versenyeztek egymással a legújabb kutatói talányok megoldásán, amiket rendre Émilie nyert meg. 42 éves korában teherbe esett egy költőtől, s a szülés után pár héttel hirtelen halált hal. Mivel kilépett a formális társadalmi elvárások keretei közül a legtöbbször a nevét sem említik meg különböző tudományos kutatásokban, ahol az ő műveit használták forrásként.

Laura Bassi (1711-1788)

Noha már néhány évszázada alkalmaztak nőket az olasz egyetemeken, Laura volt az első, aki fizikát tanított. 13 éves korában kezdték el tanítani, hét éven keresztül. Tanítójával akkor távolodtak el, amikor a vitatott kartézisi nézetek helyett a newtoni tudomány kezdte érdekelni. A sokévnyi privát tanulás meghozta a gyümölcsét, 20 évesen publikálta tézisének védését, amivel megkezdődött az egyetemi karrierje. Második nőként kapta meg a doktorátusát filozófiából (Elena Cornaro Pisconia után). A Bolognai egyetemen még 12 tézis védett meg, aminek köszönhetően professzori széket kapott, így az első női professzor lehetett. Hozzáértésének bizonyosságot adott, hogy a Vatikán hozzáférést adott neki néhány könyvhöz.  A társadalmi normák ennek ellenére sem támogatták őt, hogy tehetős nőként ilyen munkát végezzen, ezért csak jelképes mennyiségű előadást tartott, s inkább otthon maradt. Ám ezt az időt sem fecsérelte el, az egyetemtől elhatárolódva új ötletekkel foglalkozhatott.
Igazi szimbólum lett, politikai résztvevő, ezért nem egy társadalmi eseményre meghívták. Felelősségvállalása és részvételei miatt kérvényezhetett fizetésemelést, amit meg is kapott. Az akkoriban a lehető legmagasabb fizetést kapta a Bolognai Egyetemtől!
Laura Giovanni Giuseppe Veratti felesége lett, 8-12 gyerekük született (habár csak 5 élte meg a felnőttkort). Férjével közösen rajongtak a tudományokért, otthonukban együtt kísérleteztek.
Két évvel halála előtt Laura még egy pozíciót meg tudott szerezni magának a Tudományos Intézetben, miután Paola Battista Balbi eltávozott az élők sorából. Mivel Laura férje volt Balbi asszisztense, rá szállt volna a pozíció, de hiányos matematikai tudása miatt végül Laura lépett a helyére. Így a férje lett az asszisztense.

Ada Lovelace (1815 – 1852)

Ez a név nem csak egy kivételesen szép hölgyet takar, de egy igen kiemelkedő matematikust is. Adát az első programozó nőként szokták emlegetni, s nem véletlen, hogy emléke fennmaradt és a Microsoft eredetiség-igazoló hologramon is az ő arcát látni.
Lord Byron lányaként egy kevés zsenialitás talán ragadt rá, de a költő őrületét szerencsére nem örökölte, főleg, hogy anyja minden áron próbálta ettől megóvni őt. Miután Byron vérfertőző kapcsolata kiújult féltestvérével, Ada anyja, Annabella elvált tőle és a kiemelkedő oktatásban részesítette a kislányát. Törődést és kedvességet nem tudott nyújtani Adának, viszont a matematika iránti szenvedélye így is átragadt rá. Ada így lett kiemelkedő elme, s még férje oldalán sem adta fel szenvedélyét. Luigi Manevrea olasz matematikus Analytical Engine című írását kezdte lefordítani. Miután jóbarátja, Charles Babbage előállt a programozható számítógép ötletével, Ada örömmel fűzte hozzá saját gondolatait Manevrea számításaihoz. Többek között ő írta le, hogyan lehet Bernoulli-számokat számítani a gép segítségével, illetve hogy az képes lehet zenedarabok komponálására.
Persze fennáll a lehetőség, hogy Babbage csak a számítások népszerűsítéséhez használta fel Adát, míg a hölgy csak egy hibát fedezett fel a programban és javította azt ki, mégis sokan tisztelettel adóznak az emléke előtt.

Szerencsére az utóbbi évtizedekben sokat fejlődött a társadalom, már nőként is van lehetőségünk érvényesülni minden tudományos területen, de ez az öt hölgy az, akik megmutatták a saját korukban az embereknek, hogy igenis megéri küzdeni az álmainkért és kellő akarattal és kitartással bárhol tudunk érvényesülni2017 Kidsnews | All rights reserved