A gyermekjogi mozgalom kezdetei


kidsnews (127éves) - 4 éve

Hányattatott sorsú gyerekekről, gyerekmunkáról már mindenki hallott, és már több cikkben foglalkoztunk ezzel a témával itt a portálon is. A gyermekjogi mozgalom rohamosan fejlődött az évszázadok során, de még mindig vannak – és valószínűleg lesznek is – hátrányos helyzetű gyermekek, akik jogszabályok és egyezmények megléte esetén sem élhetnek teljes értékű életet.

A fiatalok jogaiért sokan harcolnak, most lássuk, hogy ki indította el a 20. század elején a gyermekjogi mozgalmat.

A Mentsétek meg a Gyermekeket szervezetet a brit Eglantyne Jebb alapította az I. világháború után, mikor világossá vált számára, hogy a menekült gyermekek problémájára internacionális együttműködés a megoldás.

Ennek megvalósításához először megalkotta a Gyermekek Chartáját, amit 1924 őszén fogadtak el Genfi Nyilatkozat néven. Ez a 1989-es gyermekjogi egyezmény elődje.

A teljes szövege gr. Apponyi Albert fordításában:

A gyermekjog alaptételeinek jelen megállapításával, az összes nemzetek férfiai és asszonyai elismerik, hogy az emberiség teljesítő képessége legjavával tartozik a gyermeknek és hitvallást tesznek azokról a kötelességeikről, amelyek a gyermekkel szemben faji, nemzetiségi és hitbeli eltérésektől függetlenül mindnyájokra nézve fennállnak.

  • A gyermeket abba a helyzetbe kell hozni, hogy testileg-lelkileg szabályszerűen fejlődhessék.
  • Az éhező gyermeket táplálni kell, a beteg gyermeket gondozni; az elmaradt gyermeket előbbre kell vinni, az eltévelyedettet visszavezetni; az árvát, az elhagyottat felkarolni és neveléséről gondoskodni kell.
  • Válságos időkben a gyermek legyen az első, akin segítünk.
  • A gyermeket képesíteni kell arra, hogy majdan kenyerét kereshesse és meg kell védeni minden kizsákmányolás ellen.
  • A gyermeket annak tudatára kell nevelni, hogy képességei legjavát embertársai szolgálatának tartozik szentelni.”

A gyermekjogi mozgalom tovább fejlődött, de ehhez megint el kellett telnie egy világháborúnak. Az ENSZ Közgyűlése 1948-ban hagyta jóvá az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amelyben szerepel egy-két a gyermekek javát szolgáló intézkedés.

Ezt követően 1959. november 20-áig kellett várni, mire az ENSZ Közgyűlése elfogadta a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot. Azóta ezt a napot a gyermekek jogainak világnapjaként tartjuk számon.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és az Instagram-on! Elérsz minket a  Twitter-en és most már a YouTube-on is.Forrás:

Cikk: 1, 2,

pixabay.com

http://www.gyermekekszovetsege.hu

2017 Kidsnews | All rights reserved