December 10.- Az Emberi Jogok Napja


kidsnews (127éves) - 4 éve

1950-ben, az ENSZ december 4-i közgyűlésen az emberi jogok elfogadásának emlékére december 10-ét az Emberi Jogok Napjának nyilvánították.

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata összefoglalja a világszervezet álláspontját az emberi jogokról, amelyeket a II. világháborúban elkövetett borzalmak miatt ítéltek fontosnak.

A nyilatkozat 30 cikkben fogalmazza meg az alapvető polgári, kulturális, gazdasági, és szociális jogokat, ami minden emberre vonatkozik kortól, nemtől vallástól, etnikai hovatartozástól, vagy politikai nézettől függetlenül.

Nem törvény, vagyis nem kötelező érvényű, de a nemzetközi diplomáciában hivatkozási alap.

1.

Mind szabadnak és egyenlőnek születtünk

2.

Nincs megkülönböztetés

3.

Az élethez való jog

4.

Nincs rabszolgaság sem a múltban, sem a jelenben

5.

Nincs kínzás

6.

Egyenlő jogunk van a törvények használatára

7.

A törvény mindenkit megvéd

8.

Igazságos bánásmód, tisztességes bíróság

9.

Nincs jogtalan letartoztatás

10.

Nyilvános tárgyaláshoz való jog

11.

Ártatlanság vélelme, vagyis bűnösségünk bebizonyosodásáig ártatlanok vagyunk

12.

Magánélethez való jog

13.

Az utazás szabadsága (vagyis a saját országodban jogod van utazni)

14.

Menedékjog

15.

Jog az állampolgársághoz

16.

A házasság és család

17.

Tulajdonjog, vagyis a jog az ember saját dolgaihoz

18.

Gondolatszabadság

19.

Szólásszabadság

20.

Gyülekezési szabadság

21.

Demokráciához való jog (mindenkinek felnőttnek joga, hogy maga válassza meg vezetőit)

22.

Szociális (társadalomban elfoglalt hely) biztonsághoz való jog

23.

Munkához való jog

24.

Játékhoz való jog

25.

Szálláshoz és élelemhez való jog

26.

Tanuláshoz való jog

27.

Kulturális élethez való jog

28.

Szabad és tiszteséges világhoz való jog, hazánkban olyan rendszert kell működtetni, hogy mindenki élvezhesse jogait és szabadságát

29.

Kötelességeink. Kötelességünk mások jogait és szabadságát megvédeni.

30.

SENKI SEM VEHETI EL TŐLÜNK EZEKET A JOGOKAT2017 Kidsnews | All rights reserved