Világvallás


kidsnews (127éves) - 4 éve

A világon rengeteg vallás létezik, azonban az emberiség nagy része az öt világvallás közül az egyiknek a hívője.  Világvallásnak a  kereszténység, a zsidó és iszlám vallást, illetve a buddhizmust és hinduizmust hívjuk.

A kereszténység egyistenhívő, középpontjában názáreti Jézus élete és tanításai vannak. Körülbelül két milliárd követőjével az egyik legelterjedtebb világvallás. Ábrahámhoz köthető világvallások egyike.

A zsidó vallás is a világ egyik legelterjedtebb vallása, és a kereszténységhez hasonlóan Ábrahámhoz köthető vallások közül való. Nem összekeverendő a zsidósággal, mert bár a zsidó vallás hívei elsősorban a zsidók (zsidóság, zsidó nép) közül kerülnek ki, azonban a történelem folyamán más népcsoportok is áttértek a zsidó vallásra. Ilyenek a kazárok, a krími karaiták.

Az iszlám zsidó, arab és keresztény hittel közös tőről fakadó vallás az ábrahámi hit, amelyben Mohamed prófétáé a vallási és politikai vezetőszerep is. Az iszlám vallás hívőit hívjuk muszlimoknak.

A buddhizmus inkább filozófiai, és gyakorlat-alapú világnézet mint vallás, mégis néhány országban vallási irányzattá vált. Eredetileg Indiában jött létre és a hinduizmusban stabil kasztrendszer ellen tiltakozok körében vált elterjedtté.

Hinduizmus India ősi vallása, a történelmünk során folyamatosan változó vallási rendszer, ami napjainkban is folyamatosan alakul.

A Business Insider videóján időszámításunk előttről háromezer évvel kezdve nézhetjük meg az öt világvallás sokszor igen véres harcikkal tűzdelt terjedését. A kisfilmen jól megfigyelhető, hogy milyen területekről, milyen gyorsasággal és milyen történelmi időszakban hódította meg híveit az öt világvallás a hinduizmus, judaizmus, buddhizmus, kereszténység és az iszlám.

 Forrás:

Business Insider

2017 Kidsnews | All rights reserved