Erről szól pünkösd ünnepe


kidsnews (127éves) - 2 éve

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen,
hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.
Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”

– Apostolok cselekedetei 2:1 – 2:4, Károlyi-biblia

Pünkösd a keresztény kultúrkörhöz tartozó ünnep, amely a húsvétot követő ötvenedik napra esik. Nevét a görög pentekosztész (ötvenedik) szóból eredőnek tartják és mivel a húsvéthoz kapcsolódik ez is egy úgynevezett mozgó ünnep, ami május 10. és június 13. közé esik a Gergely naptár szerint. Ilyenkor a keresztényhitű emberek a Jézus feltámadása utáni apostolok gyűlésére emlékeznek, amikor hatalmas zúgás és szélvihar közepette, lángnyelvek alakjában áradt a tanítványokra a szentlélek.

Pünkösd egyben a keresztény egyház születésnapja is, mivel a szentlélekkel eltelt apostolok prédikációinak hatására sokan tértek át a keresztény vallásra és így alakultak meg az első gyülekezetek. A püspöki szinódus ezután 305-ben rendelte el a Szentlélek eljövetelének megünneplését.

Hazánkban és sok európai országban, a pünkösdi ünnep hagyományaiban is keverednek a keresztény, illetve az ősi pogány, ókori főként római elemek. Ők ebben az időszakban tartották Flóra, a növények, virágok istennőjének ünnepét, így a pünkösdi ünnepkörben még napjainkban is fontos szerepet játszanak a díszes növények. Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, amely a rendszerváltást követően a világ magyarságának egyik legnagyobb tömegrendezvénye lett.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és az Instagram-on! Elérsz minket a  Twitter-en és most már a YouTube-on is.Forrás:

Pascal Robert és Annca képe a Pixabay-en.

2017 Kidsnews | All rights reserved