Július 8. – a szamurájok kora véget ér


kidsnews (127éves) - 3 hónapja

Sokak számára rideg és könyörtelen gyilkosok voltak, akik a saját érdekeik felett szolgálták a sógunokat. Mások véleménye szerint a szamurájok a hagyományos japán harcos értékrendet követve, becsületes, ám anakronisztikus, középkorban rekedt társadalmi csoport voltak, akik nem ismerték fel az idő szavát. 

1853-ban az amerikai elnök parancsára Japán elzárkózását feltörni érkező Perry kapitány gőzösei látványosan zavarba hozták a szigetországot, és határozottságuknak és kitartásuknak köszönhetően végül minden erőfeszítés nélkül bejutottak az elszigeteltséget elszántan őrző japán sógunátus kikötőie.

A küldöttség lehengerlő megjelenése rávilágította szigetlakók számára, hogy gazdasági és technikai értelemben mennyire elment mellettük a világ, és kezdetét vette a japán történelem talán legkomplexebb politikai átalakulása.

A 17. század elejétől kezdve stabilitást és lassú fejlődést hozó Edo- vagy bakufu-időszak végére az addigi puritán értékrend és introvertáltság a társadalmi elfogadottsága rohamosan csökkent, míg a 19. században a belső feszültségek és az uralkodó sógunátus határozatlansága miatt a polgárháború réme fenyegetett.

Klánok vezetői róninokból (tanító, úr nélküli szamurájokból) szerveztek seregeket, hogy politikai érdekeiknek, meggyőződésüknek érvényt szerezzenek ellenfeleikkel szemben.

A tét Japán fejlődése volt, amely egyben az addig uralkodó társadalmi és értékrend végét is jelentette. Harcosok és klánok csatlakoztak a különböző irányzatokhoz és küzdöttek egymás ellen, azonban a politikai cselszövéseket, intrika és ármány szövevényében kevesen igazodtak el, és az évszázados tradíciókat követő harcosok és közemberek gyakorta szembesültek választott irányzatuk visszásságaival, vagy voltak kénytelenek meghazudtolni vezetőiket, esetleg meghasonulva elhagyni azokat.

A teljes politikai káosz végül 1864. július 8-án tört ki, amikor a Kiotóban összeverődött állástalan szamurájok csoportjai közül a Sinszengumik összecsaptak a Shishik klánnal, akik Kiotó felgyújtását és császár elfogását tervezték.

A Sinszengumik még szamuráj mértékkel is puritán és kegyetlen becsületkódexüknek megfelelő mértékű pusztítást végeztek.

A történészek véleménye megoszlik az incidens jelentőségéről, mindenesetre többen úgy vélik, hogy az általa kirobbant feszültség és eluralkodó káosz véres leszámolásai vezettek el az idejétmúlt rendszer bukásához. Az biztos, hogy a korszak végére örökre letűnt a szamurájok titokzatos világa, és a puritán harcosok már sosem tértek vissza a hatalomba.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és az Instagram-on! Elérsz minket a  Twitter-en és most már a YouTube-on is.Forrás:

en.wikipedia.org/wiki/Ikedaya_incident

2017 Kidsnews | All rights reserved