Gyermekházasságok ára, tényleg ő az igazi?


D.Barbara (20éves) - 9 hónapja

A cselekvőképesség, azaz a természetes személyek azon képessége, hogy cselekedeteivel jogokat és kötelezettségeket szerezhet magának és másoknak, feltétele a nagykorúság. A nagykorúság pedig a 18. életév elérésével beálló állapot Magyarországon, amelyet a legtöbb országban a középiskolai tanulmányok befejezéséhez kötnek, valószínűleg azért, mert a közvélekedés szerint érettséginkkel együtt magunk is megszerzünk minden olyan elméleti tudást, amely képessé tesz bennünket önálló döntések meghozatalához és elvben az elménk is felnő a feladathoz. Azonban kivételesen 18. év alatti személyek is válhatnak nagykorúvá, ha megházasodnak. Így például, ha valaki házasságot köt, akkor akár 16 évesen is szavazhat a választásokon.

Több országban is viszont törvénytelen a kiskorúak házasságkötése, nem véletlenül!

Az UNICEF egyik jelentése szerint évente több tízmillión lány megy férjhez 18 éves kora előtt világszerte. A gyermekházasságok csaknem 40%-át Indiában kötik. Azonban a fiatalkorúak házasságba kényszerítése rendkívül komoly következményekkel jár:

megakadályozza az iskolai képzettség megszerzését, félbevágja a gyerekkort és a korai teherbe esés gyakran súlyos egészségügyi kockázatoknak is kiteszi a serdülő lányokat. Ezek a tizenéves lányok sokkal gyakrabban válnak párkapcsolati erőszak áldozatává, mint felnőtt korban házasságot kötő társaik.  

Szakértők szerint a házasság nem a gyerek érdeke akkor sem, ha nem erőszak vagy kényszer hatására kötik meg. Mindenkinek joga van tanulni és döntenie a jövőjéről kultúrától függetlenül. 

A különböző országok jogi szabályozásai éppen ezért szeretnék minél inkább korlátozni és megakadályozni a gyermekházasságokat. Csupán olyan esetben megengedni, amikor a házasulandó fiatalkorúak megfelelő szellemi érettséggel és belátási képességgel rendelkeznek, és a házasság nem veszélyezteti testi és lelki épségüket. De ezekben az esetekben is felmerül, hogy vajon érzelmi alapon döntöttek a fiatalok a teljes életen át tartó elkötelezettség mellett, vagy azért, hogy születendő gyermekük házasságba érkezzen?

Hazánkban a KSH adatai alapján – 2016-ban – 388 lány kötött házasságot 18 éves kora előtt.

Hazai szabályozásunk

Kiskorúak házasságot Magyarországon csak 16. életévük betöltését követően a gyámhatóság engedélyével köthetnek. Az engedély megadására pedig csak jogszabályban meghatározott esetekben kerülhet sor, ezekben az esetekben a  gyámhivatal vizsgálja, hogy a házasságkötés a kiskorú érdekét szolgálja, nincsenek-e házassági akadályok, szabad akaratából, befolyástól mentesen nyújtotta-e be kérelmét. Az engedély megadásáról vagy megtagadásáról a gyámhatóság a szülő vagy gyám meghallgatása után határoz.

Ha a bíróság a házasságot utólag érvénytelennek nyilvánítja a cselekvőképesség hiánya vagy a kiskorúság miatt szükséges gyámhatósági engedély hiánya miatt, úgy a házasságkötéssel megszerzett nagykorúság is megszűnik, azonban a házasságkötés megszűnése önmagában nem érinti a nagykorúságot.

A 16. évét betöltött házasuló a házasságkötés engedélyezése iránti kérelmet a járási gyámhivatalnál terjesztheti elő. A kérelemhez pedig csatolni kell a háziorvos arra vonatkozó igazolását, hogy a kiskorú gyermek a házasságkötéshez szükséges testi és értelmi fejlettséggel rendelkezik. Illetve a házasulandó felek jövedelemigazolását vagy a házasulók által bemutatott nyilatkozatot, amelyből megállapítható, hogy a 16. életévet betöltött házasuló, illetve a meglévő vagy a 18. életévének elérése előtt születendő gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van, és szükség esetén a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.

Az eljárás illetékmentes, az eljárás költségeit az eljáró szerv viseli. A gyámhivatal 20 napon belül hoz döntést, ha a házasulandó feleknek nem kell részt venniük a családvédelmi szolgálat tanácsadásán.

Felmerül a kérdés, hogy ha lehetőség adott vajon feltétlenül azzal élni is kell?

Hiszen a korai házasság nem lehet családi konfliktusok megoldása, ahogy egy életre való elkötelezettséget sem biztos, hogy az ember 16 évesen átgondoltan tud vállalni. Elhiszem, hogy létezik igaz szerelem ilyen fiatalon is, ám nem kell feltétlenül rögtön elköteleződni. Ha igaz a szerelem, akkor az a pár év, amit várni kell még a házasságig igazán nem fog ártani, sőt több idő marad megismerni egymást egy ilyen komoly döntés előtt.

A Névtelen Utak Alapítvány a szexuális célú emberkereskedelem, kizsákmányolás áldozatává vált, majd onnan kiszabadult, 16. életévüket betöltött nők rehabilitációjával, reintegrációjával foglalkozik. Kíváncsiak voltunk milyen tapasztalatiak vannak a fiatalkori házasság kapcsán, kérdéseinkre Fazekas Rita jogász, alapítványi munkatárs elmondta, hogy :

„Tapasztalatuk alapján a fiatal lányok gyakran menekülni próbálnak az otthoni bántalmazó, illetve egyéb szempontból diszfunkcionálisan működő családból, avagy ennek hiányában a gyerekotthonból, és sajnos nagyon sokszor cseberből vederbe kerülnek.

Könnyen elhiszik a hazugságot, hogy egy férfi, aki alig ismeri őt (néhányszor látta), beleszeret. Az ilyen férfi (ún. loverboy) szerelmet, házasságot, biztonságot, lakhatást ígér a szeretet, és biztonságos kötődés nélkül felnővő lányoknak.

Azonban a tapasztalatok azt mutatják ha nem is rögtön, de egy idő után könyörtelenül benyújtják a számlát: most már „dolgozzon meg a lány is a sok kedvességért, amit addig kapott tőle” –  és kiállítják az utcára a lányokat.  

A szomorú valóság az, hogy az ilyen módon behálózott és prostitúcióba kényszerített lányok legnagyobb százaléka 18 éve alatti, a korai házaságokkal nagykorúsított lányok esetében pedig sokkal eszköztelenebbek a hatoságok. „

Ősszel fogunk egy másik cikk keretében foglalkozni bővebben a love bombinggal, azaz a szerelmi bombázással. Amikor is egy férfi (vagy nő) elhalmozza figyelemmel, kedvességgel és ajándékokkal leendő kedvesét, továbbá a kapcsolat elején rögtön szerelemet vall és idealizál. Tarts velünk akkor is itt a jog-ÁSZ rovatunkban.” 

 Ha úgy érzed, hogy bajban vagy, emberkereskedelem, prostitúció vagy szexuális bűncselekmény áldozata lettél ezen a linken eléred a névtelen utak alapítvány munkatársait, akik segítségedre lehetnek a helyzet megoldásában.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és az Instagram-on! Elérsz minket a  Twitter-en és most már a YouTube-on is.2017 Kidsnews | All rights reserved