Október 2. – az erőszakmentesség világnapja


kidsnews (127éves) - 2 hónapja

Az Erőszakmentesség Világnapját India javaslatára ünnepeljük október 2-án, ugyanis ezen a napon születtet Mahátma Gandhi jogász és Nobel-díjas író, aki brit gyarmati béklyó alol kiszabaduló, egységes Indiáról álmodott, ahol a hinduk és muszlimok békében élhetnek egymással.

Az általa vallott elvek alapján az erőszakmentesség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gondolataink, szavaink és tetteink szintjén tudatos döntéseket hozva kontrolláljuk tetteinket olyan mértékben, hogy azokkal ne okozzunk aggodalmat másoknak.

Gandhi családja az erőszakmentességet középpontba helyező dzsainizmus hitelveit követte, ezért Mahátma már kisgyermekkorában elsajátította a Natal tartomány hindu többségének alapvetően idegen érdekérvényesítési stratégiát.

Gandhi elvi okokból nem volt hajlandó alávetni magát a faji diszkriminációt teremtő gyarmati törvényeknek, nem fizette be azokat az adókat, amelyeket igazságtalannak ítélt, viszont soha nem bántott volna senkit. Tetteivel éppen ezért rendre kihívta maga ellen a rendszer haragját, ami több alkalommal is Gandhi börtönbe zárásához vezetett.

Azonban Gandhi elvhűsége, bátorsága és szónoki tehetsége hamarosan feltűnt a tömegeknek, engedetlen személye körül pedig megszületett a satyagraha eszméje, amit ő maga úgy definiált, hogy a passzív ellenállás olyan formája, amit bár az erősek gyakorolnak, semmilyen körülmények közt nem lehet erőszakos, és mindenek felett ragaszkodik az igazsághoz.

A pacifista politikus ellentmondásos kapcsolatot ápolt az angolokkal, akiket támogatott például a világháborúkban, ugyanakkor gyarmatosítókként szemben állt velük. Mindvégig saját elképzelései és elvei alapján élt, magatartását még közvetlen párttársai sem mindig értették. Sokszor vádolták naivitással, amiért nem tért el alapelveitől, amelyek sikeressége még a követői számára is csak később vált egyértelművé. 

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és az Instagram-on! Elérsz minket a  Twitter-en és most már a YouTube-on is.2017 Kidsnews | All rights reserved