Március 4. – „We, the people…” – életbe lép az USA alkotmánya


kidsnews (127éves) - 8 hónapja

Az 1787. nyarán, Philadelphiában összegyűlt alkotmányozó nemzetgyűlésen megírt alkotmányt a következő években egymás után szentesítette az USA 13 akkori tagállama, majd 1789. március 4-én első ízben összeült az Amerikai Egyesült Államok kongresszusa, ahol a megjelent 9 szenátor és 13 képviselő hivatalosan is életbe léptette a dokumentumot.

Az USA alkotmánya (Constitution) eredetileg hét cikkelyből állt, és a nemzeti kormány működési kereteit határozta meg négy sűrűn teleírt pergamenlapon.

Első három cikkely a hatalmi ágak szétválasztásáról szól, a második három a föderációs feladatmegosztást határozza meg (vagyis a tagállamok kormányainak jogait és feladatkörét), a hetedik cikkely pedig az alkotmány életbe léptetésének módját írja le.

A dokumentumot azóta 27 alkalommal módosították, melyek közül az egyik egy korábbi módosítás visszavonása volt. Az első 10 módosítást Bill of Rights néven emlegetik, ezek kiemelten az egyéni szabadságjogok kiterjesztését és a kormány hatásköreinek pontosítását, korlátozását célozták.

Az USA alkotmányát tekintik a világ legrégebbi írott, törvény erejű, hatályos nemzeti alkotmányának.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és az Instagram-on! Elérsz minket a  Twitter-en és most már a YouTube-on is.2017 Kidsnews | All rights reserved