Május 14. – létrejön a „keleti blokk NATO-ja”, a Varsói Szerződés


kidsnews (127éves) - 6 hónapja

1955-ben ezen a napon jött létre a „keleti blokk NATO-ja”, a Varsói Szerződés. A huszadik század közepének tapasztalatai, elsősorban a kétoldalú megnemtámadási szerződések látványos kudarca nyomán jelent meg a nemzetközi igény valamilyen hatékonyabb védelmi szövetségekre, melyek a hidegháborús világvége-fenyegetés közepette a kisebb országokra is kiterjesztették a szuperhatalmak védőernyőjét.

A varsói és moszkvai bejelentések szerint a szovjet miniszterelnök és további hét ország vezetője jóváhagyta az új kölcsönös segítségnyújtási megállapodás tervezetét, a Varsói Baráti, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés elnevezésű paktumot. Céljuk az volt, hogy biztosítsák a katonai, a gazdasági és a kulturális politika szoros integrációját nyolc kommunista nemzet között.

1987. Berlin: Gustáv Husak (CSSR), Todor Shiwkow (VRB), Erich Honecker (DDR), Michail Gorbatschow (UdSSR), Nicolae Ceausescu (SRR), Wojciech Jaruzelski (VRP) und Janos Kadar (UVR) a Varsói Szerződés országainak vezetői.

A szerződés aláírói – a Szovjetunió, Lengyelország, Kelet-Németország, Csehszlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária és Albánia – megállapodtak abban, hogy haderejüket egyetlen parancsnokság alatt egyesítik. Jugoszláviát, az egyetlen európai kommunista államot, amely nem csatlakozott a paktumhoz, 1948-ban kizárták a Kominform-ból, a kommunista információs ügynökségből, mert nem volt hajlandó elismerni a szovjet felsőbbrendűséget.

A varsói palotában aláírt szerződés közvetlen előzménye volt, hogy a nyugati nemzetek befogadták Nyugat-Németországot a NATO-ba (Észak-atlanti Szerződés Szervezete). A varsói tárgyalások kezdetén tartott beszédében a szovjeteket képviselő Bulganin marsall arra figyelmeztetett, hogy az USA, Nagy-Britannia és Franciaország Nyugat-Németországot “az európai háborús veszély első számú melegágyává” változtatja. Szerinte Nyugat-Németország NATO-ba történő beengedése “a legfőbb akadály” Németország újraegyesítésében. Hozzátette, hogy a NATO a Közel- és Közép-Kelet országait is arra ösztönzi, hogy katonai tömböket alakítsanak ki a Szovjetunió és szövetségesei elleni támadások megtervezésére. Megállapította, hogy a keleti blokk nemzetei között fennálló kétoldalú megállapodások már nem elegendőek a biztonságuk biztosításához, és a Varsói Szerződés ezeket felülírni hívatott.

A Varsói Szerződés ugyanakkor nyilvánvaló lehetőséget és jogalapot teremtett arra, hogy a Szovjetúnió rendelkezzen aláíró országok egyesült hadereje felett, és saját csapatait tetszés szerint mozgassa és állomásoztassa azok területén.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és az Instagram-on! Elérsz minket a  Twitter-en és most már a YouTube-on is.Forrás:

news.bbc.co.uk

2017 Kidsnews | All rights reserved