Május 7. – a 17 éves szent hadvezér amazon megveri az angolokat


kidsnews (127éves) - 6 hónapja

Jeanne d’Arc, az orléans-i szűz, Szent Johanna a világtörténelem egyik leghíresebb női alakja, nem véletlenül. Rövid élete bővelkedett extrém fordulatokban, sorsa egy mondatba sűrítve igazán sokkoló: a sötét középkorban, 1412-ben paraszti családba született lány 17 évesen már a francia királyi hadsereg főparancsnoka volt, majd 19 éves korában kivégezték, mert férfi ruhákat hordott.

Jeanne a százéves háború idején vezette a francia nép szabadságharcát az angolok ellen. Parasztlányként látta meg a napvilágot Kelet-Franciaországban.

Elmondása szerint 12 éves korában, 1424-ben részesült először azokban a rendkívüli látomásokban, melyek hozzásegítették gyors felemelkedéséhez és bukásához.

A mélyen vallásos, szenvedélyes hazaszeretettől fűtött Jeanne-t látomásaiban Isten, Szent Mihály, Alexandriai Szent Katalin és Antiokheiai Szent Margit szólították meg, és arra kérték, hogy űzze ki az angolokat és vezesse el a trónörököst a koronázásig. A fiatal lány jóslatai hamar eljutottak a királyi udvarig, ahol befolyásos támogatókra talált, és miután leghíresebb jóslatában a hadiszerencse megfordulását, és nagy francia győzelmet jövendölte Orléans közelében, maga a király állította seregei élére, mintegy isteni jelenésként, fehér lovagi páncélba öltöztetve. Megjelenése új, vallási-erkölcsi színezetet adott a háborúnak, és a morális fölény, valamint Isten támogatásának tudata kétségkívül megacélozta a franciák harci szellemét.

A francia csapatok, élükön a 17 éves Jeanne d’Arc-kal 1929. május 7-én ellentámadásba indultak Orléans-nál, és 9 napos ostrom után visszafoglalták azt az angoloktól, majd több gyors győzelmet aratva felszabadították a Loire völgyét. A sikeres hadjáratot követően július 17-én VII. Károlyt Reimsben királlyá koronázták.

A háború folytatódott, és év végére Jeanne d’Arc már a Párizs visszafoglalására irányuló hadjáratot irányította. Egy vakmerő kisebb rajtaütés után, amikor parancsot adott a visszavonulásra, és utolsóként hagyta el a csatateret, az angolpárti burgundok elfogták. Jeanne hónapokig fogságban volt, és többször is próbált megszökni, de sikertelenül. Végül az angol kormány megvásárolta a burgundi Fülöp hercegtől, és bevádolták mint boszorkányt az egyházi hatóságnál.

Ezt követően egy tipikus, kínzásokkal és szexuális bántalmazásokkal kísért boszorkányperben az angolpárti papok elítélték, és 19 éves korában máglyán megégették.

24 évvel később, 1455-ben VII. Károly király – akinek hírnevét beárnyékolta, hogy koronáját egy elítélt eretnek segítségével szerezte – felkérte III. Kallixtusz pápát, vizsgáltassa felül a szentszék döntését. Az új eljárásban Johannát ártatlannak találták, és mártírrá nyilvánították. 1909-ben boldoggá, 1920-ban pedig szentté avatták. Szent Johanna egyike Franciaország 9 védőszentjének; Párizsi Szent Dénes, Tours-i Szent Márton, Szent Lajos, Szent Mihály, Szent Remigius, Szent Petronella, Szent Radegunda és Lisieux-i Szent Teréz mellett. Életútját felületesen átfutva is kijelenthető, hogy kiérdemelte ezt a rangot.

Jeanne d’Arc a mai napig meghatározó szerepet tölt be a nyugati kultúrában. Napóleontól napjainkig a francia politikusok előszeretettel idézik fel emlékét.

Olyan nagy írókat ihletett meg, mint Shakespeare, Voltaire, Schiller, Mark Twain, Jean Anouilh, Bertolt Brecht, George Bernard Shaw, Joseph Delteil és Maxwell Anderson. Alakja több zeneműben (Verdi, Csajkovszkij, Arthur Honegger alkotásaiban), továbbá filmben és videójátékban is megjelenik.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és az Instagram-on! Elérsz minket a  Twitter-en és most már a YouTube-on is.2017 Kidsnews | All rights reserved