Augusztus 29. – A török sereg csellel veszi be Buda várát


kidsnews (127éves) - 3 hete

1541. augusztus 29-én I. Szulejmán oszmán szultán serege elfoglalta Buda várát, ezután pedig a Magyar Királyság területe tartósan három részre szakadva, másfél évszázadra a Habsburg-török nagyhatalmi vetélkedés színterévé vált.

Szulejmán 50000 fős serege augusztus 29-én Óbudán táborozott le, és úgy tett, mint aki a Bécs elleni hadjáratra készülődik.

Buda várát ekkor már majdnem három hónapja ostromolta a trónkövetelő Habsburgok zsoldos serege a kettős királyválasztás következményeként, de megfutamodtak látva a jelenős számbeli fölénnyel megjelent, felmentőseregnek hitt törököket.

Buda legkorábbi ismert ábrázolása Hartmann Schedel Világkrónikájában (1493) A kép a Szűz Mária-szigeten lévő váci püspök nyaralója tornyából készült.

A szultán a török táborba kérette Izabella királynét a csecsemő királlyal együtt, illetve a magyar főurakat, Török Bálintot, Werbőczy Istvánt, Fráter Györgyöt. Tudatta Izabellával, hogy védnökségébe veszi Budát de neki és fiának meghagyja a Tiszántúl és Erdély országrészeket, amelyet évi 10 ezer arany fejében kormányozhat. Mialatt a szultán a magyar főurakkal tárgyalt, addig egy nagy csapat nézelődő janicsár vonult fel a várba, ahol aztán elfoglalták a kapukat és a kulcsfontosságú területeket.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és az Instagram-on! Elérsz minket a  Twitter-en és most már a YouTube-on is.Forrás:

budavar.btk.mta.hu

kép: wikipedia

2017 Kidsnews | All rights reserved