About


Álmunk:

Korunk egyik legnagyobb kihívása és jellemző vonása a tudományos-technikai forradalom kibontakozása.  Az emberek közti információáramlás  minősége és sebessége, valamint  ezzel a  tanulási- és munkavégzési lehetőségeink is radikálisan változnak meg.

Alapvető módon megváltozik tehát  az élet minden területe; nemcsak az információáramlás, a tudás minősége, hanem a modern gazdaság, a gazdasági működés módja, a munka szervezetek jellege és maga a munkavégzés is.

A következő fiatal generációk evidens igénye már most is a folyamatos és gyors információszerzés, ennek mélysége pontosan ebből következve sokkal kevésbé részletekbe menő, így  tanulási folyamataik is megváltoznak.

Személyükben az egyedi értékek keresése mellett egy szabadon alkotó, és egy sokkal kevésbé kötöttségek közé szorított életstílust preferáló generáció növekszik.

Ennek az új helyzetnek a lehetőségre váltásához azonban igen sok feltétel megvalósulására van  szükség. A tudományos és a technikai eredmények gyakorlati felhasználásának ütemét, hatékonyságát egyebek között éppen az határozza meg, hogy milyen fokot értünk el minőségi és  igényes   felhasználásukban.

A jelenlegi döntéshozóknak, regnáló társadalmi vagy közösségi vezetőknek, szülőknek, tanároknak, és a társadalom minden egyes felnőtt tagjának éppen ezért kivételesen nagy felelőssége van abban, hogy ezt az igényt, nem gátolva a fejlődést a helyes irányba tereljék.

 

Küldetésünk:

A oldalunk céljául tűzte ki, hogy a most növekvő ’Z’ és az utánuk következő generációknak segítséget nyújt abban, hogy későbbiekben könnyedén szűrjék ki a megfelelő igényes tartalmakat, és  az így megszerzett tudást és információt képesek legyenek a lehető leghatékonyabban felhasználni.

Ennek érdekében döntöttünk egy fiatalok számára készülő olyan online magazin létrehozása mellett, amely tartalmaiban folyamatosan egyensúlyban tartja a minőségi témaválasztások mellett a tizenévesek igényeinek való megfelelést.

Ennek megfelelően stílusában kissé pimasz, témáiban változatos, de egyszerre közérthető és igényes, tartalmas.

A társaság által működtetett magazin semmilyen politikai vagy újságpiaci szereplőhöz nem köthető, ugyanakkor bátran és befolyásolásmentesen nyúl majd bármilyen témához, ami a jövő felnőttjeit érdekelheti.

Hiszünk abban, hogy oldalunk a világ információs tengerére új ablakot nyit, és segít is abban eligazodni, és mindenekfelett támogatja a fiatal olvasók szabad véleményalkotását.

Az újság koncepciójából adódóan fontosnak érezzük, hogy a jövő gondolkodói ne csak olvassák, hanem részt is vegyenek az elkészítésében, ahol képzett újságírók segítségével beletanulhatnak az újság készítésébe. Tanáraik, szerkesztőjük segítségével kutathatnak témák után, fordíthatnak idegen nyelvből, fejleszthetik rendszerezőképességüket és íráskészségüket.

A szerkesztőségi munka során műhelymunkák, szerkesztőségi ülések, online témalaborok jönnek létre, így a fiatalok  az újságírás- és készítés mellett napról napra beletanulhatnak a jövő munkavilágába, és kipróbálhatják magukat a korosztály érdeklődésére számot tartó események sajtótájékoztatóin.

Amennyiben szeretne részt venni, támogatni vagy egyszerűen csak érdekli a munkánk, állunk szíves rendelkezésére.

2017 Kidsnews | All rights reserved